Spleen aneb básníci v depresi

Smutno je mi ze všeho, ze všeho, ach, ze všeho, jak by jinak ani u mě nikdy být už nemělo… Splín jako pojem označující určitou náladu má v evropském kulturně-společenském prostoru i v samotné literatuře dlouhou a bohatou tradici. A pilně ji rozvíjeli i čeští básníci.

detail článku

Masaryk (nejen) u Sovy

Tomáš Garrigue Masaryk
Tomáš Garrigue Masaryk

Nadpisem nemyslíme nějakou zajímavou historku z návštěvy našeho prvního prezidenta v domácnosti Antonína Sovy. V předvečer státního svátku se podíváme na literární zpracování Tomáše Garrigue v jedné Sovově básni.

detail článku

Antonín Sova slaví 152. narozeniny

Básník Antonín Sova na portrétu malíře Jana Vochoče (1914)
Básník Antonín Sova na portrétu malíře Jana Vochoče (1914)

Čas utíká a nikdy se nezastaví. Lidé a generace zacházejí. Ale skutečné dílo zůstává. A v něm a s ním jeho tvůrce. Sovovy verše i po více jak 100 letech stále zní a rezonují v každém citlivém člověku, který je k sobě nechá promluvit.

detail článku

Poezie Vánoc ve verších: vánoční básně českých básníků

Básničky o Vánocích
Básničky o Vánocích

Poezie, to je sám úžas a ustrnutí nad nesamozřejmostí našich chvilek tady na světe. Snad i proto k Vánocům, jednomu z nejkrásnějších období roku, hezky ladí slůvka jako „poezie“ nebo „poetický“. Aby nešlo jen o přenesený význam, vybral jsem pro vás několik básniček o Vánocích z pera českých básníků.

detail článku

Já hledal studny bez dna na výších

Já hledal studny bez dna na výších.
Nejprostší ženy, zpěv jež ptačí měly
na místě řeči. Sfingy mlčící,
jež nad rozcestími tmou smutnou čněly,
přátele nejpřísnější, klečící
na našem svědomí, však líbající
rty naše, soucit, hrdě zpívající.
Chladící rosu v květu kališích.
Já hledal studny bez dna na výších.

detail článku