Poezie

 • Realistické sloky 1890
 • Květy intimních nálad 1891
 • Z mého kraje 1892
 • Soucit i vzdor 1894
 • Zlomená duše 1896
 • Vybouřené smutky 1897
 • Theodoru Mommsenovi 1897
 • Ještě jednou se vrátíme – s oddílem Údolí Nového Království 1900
 • Hlad 1902
 • Balada o jednom člověku a jeho radostech 1902
 • Tři zpěvy dnešků a zítřků 1905
 • Dobrodružství odvahy 1906
 • Lyrika lásky a života 1907
 • Zápasy a osudy 1910
 • První verše meditační – v Kniha prvního zaslíbení 1910
 • Ještě jednou se vrátíme – 2., značně přepracované vydání 1912
 • Žně 1913
 • Kniha baladická 1915
 • O vysvobození prince Jirky 1916
 • Zpěvy domova 1918
 • Krvácející bratrství – Rozjímání ranní i navečerní 1920
 • Básníkovo jaro 1921
 • Jasná vidění 1922
 • Básně nesobeckého srdce 1922
 • Naděje a bolesti 1924
 • Drsná láska 1927

 

posmrtně

 • Hovory věcí 1929
 • Za člověkem 1930
 • Poslední kniha básní epických – v Tři knihy básníkova soumraku 1938
 • Píseň o rovnosti 1951

 

Próza

 • Próza 1898
 • Ivův román 1902
 • Povídky a menší črty 1903
 • Výpravy chudých 1903
 • O milování, lásce a zradě 1908 (sv. 1), 1909 (sv. 2)
 • Tóma Bojar 1910
 • Pankrác Budecius, kantor 1916
 • Koloběh starostí a jiné povídky 1920
 • Kasta živořících a jiné prózy 1924