V tón vysoký zladěno přišlo ráno a zvučelo ve mně…

V osobě a díle Antonína Sovy se vlivem básníkovy povahy, jeho životních osudů a dobového uměleckého kontextu spojují různé hudební roviny a prvky. Literární vědci hovoří o „hudebnosti“ a „melodické kráse“ jeho poezie a řadí Sovu vedle Máchy k básníkům nejvíce se zasluhujícím o zhudebnění českého verše. Muzikologové zase spatřují v Sovových básních inspirační zdroj mnoha vokálně-instrumentálních skladeb.

detail článku

„A láska lásku časem nepochopí…“ – Sovova báseň pod drobnohledem

Web Antonín Sova.cz - Sovova báseň pod drobnohledem
Web Antonín Sova.cz - Sovova báseň pod drobnohledem

Báseň působí jako celek. Přesto je dobré podívat se občas pod pokličku básnického jazyka. Právě rozborem stavby básně si člověk uvědomí, že není jen spontánním výtryskem talentu od Pána Boha, ale záměrnou umělecko-řemeslnou činností. Tvůrce text usilovně komponuje, hledá ta nejlepší slova, snaží se o ještě působivější básnický obraz… zkrátka obrušuje a cizeluje surový drahokam do podoby lyrického briliantu.

detail článku

Výstava fotografií Zdeňka Kliky

Výstava fotografií Zdeňka Kliky
Výstava fotografií Zdeňka Kliky

Zdeněk Klika fotí nejenom v Sovově kraji, ale zaplaťpámbu fotí i Sovův kraj. A moc krásně. Není tedy náhoda, že v roce 150. výročí básníkova narození pořádá výstavu své krajinářské fotolyriky.

detail článku

Antonín Sova v České televizi

Natáčení pro ČT - zleva Jan Schmid, Jakub Raš, Vlastimil Simota, Jan Lukeš
Natáčení pro ČT - zleva Jan Schmid, Jakub Raš, Vlastimil Simota, Jan Lukeš

Literární revue Třistatřicettři v Pacově. V dubnu se natáčela reportáž o Antonínu Sovovi a novém výboru z jeho poezie. Vedle moderátorů Jana Schmida a Jana Lukeše stáli před kamerou ředitel Sovova muzea Vlastimil Simota a literární historik Jakub Raš

detail článku