U řek

U řek mám večer vlažný rád,
u řek, kde plno mušlí leží,
kde zvolna z řeky vstává chlad
a bílá pěna z dálky sněží.

U řek mám břízy nejraděj
a olše, do nichž stín se dere,
a cvrčků šum a vážek rej
a v dálce města rysy šeré.

detail článku

Já nikdy nechci dohotoven být…

Já nikdy nechci dohotoven být,
mne krása neuzavřená jak osud láká.
Mít mezi řádky nový, skrytý cit.
Chrám nedokončený víc k nebi jásá.

Tím vzácnější, že nikdo po letech
se bez trestu jej nesmí tknout svou rukou.
A na nedokončených věžích, pilastrech
hnout nelze křehkým snem neb krutou mukou.

detail článku

V podvečer

Žloutnoucí zahrady u bílých vil
zralými jablky voní.
Večer se pod strání objevil,
smráká se, klekání zvoní.

Mlýny pod sebou v údolí
zatichly u potoků,
zrudl háj bukový na poli,
zdola ni šumu ni kroku.
detail článku