Sovovská literatura

O díle a životě Antonína Sovy byly publikovány četné přehledové studie i nemálo textů, které se zabývají nějakým aspektem básníkovy osobnosti, poezie nebo prózy. Níže naleznete aktualizovaný soupis toho nejpodstatnějšího.

Monografie

ZIKA, Josef; BRABEC, Jiří: Antonín Sova. Praha: ČS 1953.
ZVĚŘINA, Ladislav Narcis: Antonín Sova. Studie jeho básnického vývoje. Praha: Hejda a Tuček 1918.

Životopisné studie a vzpomínkové črty

HAVEL, Rudolf: Z korespondence bratří Mrštíků s Antonínem Sovou. In: Literární archív 19–20. Praha 1987, s. 135–151.
JELÍNEK, Hanuš: Zahučaly lesy. Praha: František Borový 1947.
KALISTA, Zdeněk: Tváře ve stínu. České Budějovice: Růže 1969.
KLÁŠTERSKÝ, Antonín: Vzpomínky a portréty. Praha: František Borový 1934, s. 89.
KRIŠTŮFEK, Eduard: Návštěva Básníka Antonína Sovy v Lukavci v létě 1924 In: Lukavec v proměnách století. Pelhřimov 2002, s. 321.
KUBKA, František: Setkání s knihami. Praha: ČS 1963.
MAGER, Jan Antonín: Rod básníka Antonína Sovy. České Budějovice: Historický spolek 2008.
PRÁŠEK, Jiří: K píseckým studiím Antonína Sovy. In: Vlastivědný sborník Pelhřimovska 19, 2008, s. 21–28.
RAŠ, Jakub: Životní cesta Antonína Sovy. In: Já nikdy nechci dohotoven být. Eds. V. Simota, J. Raš. Pacov: Městské muzeum Antonína Sovy 2014, s. 177–197.
STEJSKALOVÁ, Eliška: Sovovi. In: STEJSKALOVÁ, E.; SIMOTA, V.: Lidé zapomenutého kraje. Významné osobnosti Pacovska. Pacov: Městské muzeum Antonína Sovy 2008, s. 71–87.
STICH, Alexander: Z běhu Sovova života a díla. In: SOVA, A.: Když ona přišla na můj sad. Ed. A. Stich. Praha: ČS 1987, s. 239–295.
ZIKA, Josef: Cesta básníkova. In: SOVA, A.: Pozdrav bouřlivé noci. Eds. M. Červenka, J. Zika. Praha: ČS 1964, s. 86–104.
ZIKA, Josef: Knihovnické dílo Antonína Sovy. Praha: Ústřední knihovna hl. města 1949.

O Sovově díle

BRABEC, Jiří: Antonín Sova. In: Dějiny České literatury III. Ed. M. Pohorský. Praha: ČSAV, 1961, s. 527–545.
BRABEC, Jiří: „Doslov“. In: SOVA, A.: Básníkovo jaro. 3. vyd. Ed. Z. Trochová. Praha: MF 1958, s. 134–139.
ČAPEK, Jan Blahoslav: Jarní jeseň Antonína Sovy. In: ČAPEK, J. B.: Záření ducha a slov. Praha: Vilímek 1948, s. 358–371. Původně: Zvon 41, 1941, s. 225–228, 245–247.
ČERVENKA, Miroslav: Já v neznámo toužil, kde nutno vše bojem si získat. Plamen 6, 1964, č. 2, s. 45–51.
ČERVENKA, Miroslav: Při četbě Sovových básni. In: SOVA, A.: Prodloužený úžas. Ed. M. Červenka. Praha: Odeon 1989,s. 147–162.
ČERVENKA, Miroslav: Z večerní školy versologie II. Sémantika a funkce veršových útvarů: versologický průvodce tvorbou generace devadesátých let. Praha: UČL ČSAV 1991.
DIVIŠ, Vilém: Antonín Sova a rodný kraj. Pacov: K. Hrabě 1934.
DOBEŠ, Karel: „Předmluva“. In: SOVA, A.: Píseň o Rovnosti. Ed. K. Dobeš. Praha: Melantrich 1951, s. 5–22.
FISCHER, Otokar: K poetice Antonína Sovy. Rozpravy Aventina 4, 1928, č. 5, s. 43–44.
FRAENKL, Pavel: Antonín Sova. Čin 1, 1929–30, s. 639–644.
HÁJEK, Jiří: Antonín Sova aneb básnický prolog nového století. In: HÁJEK, J.: Letorosty. Portréty a studie. Praha: ČS 1974, s. 253–264.
HORA, Josef: Antonín Sova. In: HORA, J.: Poezie a život. Ed. A. M. Píša. Praha: ČS 1959, s. 221–225. Původně: Kmen 2, 1928, 142–144.
HORA, Josef: Antonín Sova a dnešek. In: HORA, J.: Poezie a život. Ed. A. M. Píša. Praha: ČS 1959, s. 225–233. Původně: Literární noviny 3, 3. 5. 1929, s. 1–2.
JANŮ, Jaroslav: „Předmluva“. In: SOVA, A.: Básně. Ed. L. Fikar. Praha: ČS 1953, s. 7–18.
KOŽMÍN, Zdeněk: Časový a prostorový model Antonína Sovy. In: KOŽMÍN, Z.: Studie a kritiky. Praha: Torst 1995, s. 431–439.
KŠICOVÁ, Danuše: Básník a krajina v době secese – A. Sova a O. Březina. In: KŠICOVÁ, D.: Secese: Slovo a tvar. Brno: Masarykova univerzita 1998, s. 198–205.
MARTÍNEK, Vojtěch: Antonín Sova. In: MARTÍNEK, V.: Živné zdroje. Ed. V. Ficek. Ostrava: Profil 1972, s. 104–106. Původně: Moravskoslezský deník, 26. 2. 1934.
MENŠÍK, Jan: Jihočeské problémy v díle Antonína Sovy. Tábor: Jihočeský přehled 1911.
NOVÁK, Arne: Antonín Sova: Básníkovo jaro. Lumír 49, 1922, s. 49–50.
NOVÁK, Arne: Antonín Sova: Drsná láska. Lumír 54, 1927, s. 269–271.
NOVÁK, Arne: Poslední krajinářská kniha Antonína Sovy. Rozpravy Aventina 5, 1929, č.1, s. 8.
NOVÁK, Radomil: Poezie na hraně slov a tónů. (A. Sova v průsečíku impresionismu a symbolismu). In: NOVÁK, R.: Hudba jako inspirace poezie. Ostrava, Šenov u Ostravy: Ostravská univerzita, Tilla 2005, s. 48–80.
PÍŠA, Antonín Matěj: Básník přírody a společnosti. Ještě jednou se vrátíme. In: PÍŠA, A. M.: Stopami poezie. Praha: ČS 1962,  s. 35–52. Původně: „Doslov“. In: SOVA, A.: Ještě jednou se vrátíme. Ed. J. Brabec. 5. vyd. Praha: ČS 1959, s. 151–171.
RAŠ, Jakub: „A cítím svěžest chůze a rosných, chladných sprch…“. Fenomén pohybu v díle Antonína Sovy. In: Vlastivědný sborník Pelhřimovska 19. Ed. J. Tomášek, O. Hájek. Pelhřimov, 2008, s. 8–20.
RAŠ, Jakub: Příroda a krajina v poezii Antonína Sovy. In: Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Eds. P. Komenda, L. Malinová, R. Změlík. Univerzita Palackého: Olomouc, 2012, s. 103–110.
RAŠ, Jakub: Lyrický svět básníkův. In: Já nikdy nechci dohotoven být. Eds. V. Simota, J. Raš. Pacov: Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově 2014, s. 199–217.
ŠALDA, František Xaver: Antonín Sova. Studie. In: ŠALDA, F. X.: Kritické projevy 5. 1901–1904. Praha: 1951, s. 143–158. Původně: Přehled 2, 1904, č. 21, s. 329–331, č. 22, s. 347 –348, č. 23, s. 367–369.
ŠALDA, František Xaver: Antonín Sova. K jeho padesátým narozeninám. In: ŠALDA, F. X.: Perspektivy dálek. Praha: Odeon 1967, s. 167–177. Původně: Národní listy, 5. 4. 1914, příl. 17 s.
ŠALDA, František Xaver: Antonín Sova, sensitiv a visionář. In: ŠALDA, F. X.: Duše a dílo. Praha: Melantrich 1947, s. 117–130. Původně: ŠALDA, F. X.: Duše a dílo. Praha: Unie 1922, s. 173–191.
ŠALDA, František Xaver: Antonín Sova. Esej. Praha: Aventinum 1924.
ŠALDA, František Xaver: Některé problémy sovovské. Šaldův zápisník 6, 1933–34. 2. vyd. (reprint). Praha: ČS 1993, s. 177–207.
VANĚK, V.: Krajina duše, srdce a smrti. Příroda a krajina v české lyrice druhé poloviny 19. století. In: Tvář naší země – krajina domova. Sv. 4. Umělecká reflexe krajiny. Lomnice nad Popelkou: J. Bárta, Studio JB 2001, s. 16–23.

Dotazy, podněty, nabídky spolupráce?
Prosíme na basnik@antoninsova.cz